Om erdusyk.no

Hensikten med erdusyk.no er å linke symptomer til kvalitetssikret selvhjelpsinformasjon om mulige sykdommer. For å gjøre dette bruker vi vår symptombaserte søkemotor (disease query engine).

Symptomene du oppgir på erdusyk.no brukes til å finne mulige sykdommer og til å gi deg informasjon om de smittsomme sykdommene. Når registrering av informasjonen om dine symptomer er ferdig, får du en liste over mulige smittsomme sykdommer. Det er viktig å vite at symptomene du opplever kan ha andre årsaker enn de sykdommene systemet gir deg informasjon om. Listen er sortert etter vår beregning av sjanse for årsak. Denne kan være feil, fordi vi ikke dekker alle mulige årsaker til symptomene. Dette er det kun en lege som er i stand til å gjøre. Vi håper vi får anledning til å utvide spekteret av sykdommer som vi dekker. Dette vil kunne forbedre dette aspektet ved tjenesten.

Informasjonssidene som vi linker til har vært gjennom en kvalitetsvurdering. Vi benytter data fra mikrobiologilaboratorier for å beregne sannsynligheten for de smittsomme sykdommene. Vi mottar daglig data fra avdeling for Mikrobiologi og Smittevern (AMS) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, og mikrobiologilaboratoriet ved Nordlandssykehuset. Vi mottar også data fra legekontor. Disse gir viktige bidrag til forskningen og de tjenestene vi kan tilby basert på dette. Dersom andre mikrobiologilaboratorier eller legekontor ønsker å bidra med data, ber vi dem ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor).

Erdusyk.no er en anvendelse av arbeidet som er lagt ned i SNOW-prosjektet ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

Liste over sykdommer

Dette er en komplett liste over sykdommene som dekkes av erdusyk.no. Vær oppmerksom på at andre sykdommer eller plager kan være årsak til dine symptomer.