Lag ny sykehistorie

Trykk på knappen nedenfor for å opprette en sykehistorie og registrere symptomer. Du får da selvhjelpsinformasjon og en referansekode.

Hent sykehistorie

Trykk på knappen nedenfor for å hente en sykehistorie med referansekoden du har mottatt tidligere (krever pin-kode).

Bruk

Registrerer du symptomer på erdusyk.no, lages en sykehistorie som får en egen referansekode. Den kan du bruke til å finne igjen sykehistorien.

Du registrerer dine symptomer ved å klikke på «Lag ny sykehistorie». Du vil da få en pin-kode og en referansekode. Når registreringen er ferdig, vil du få automatisk generert selvhjelpsinformasjon basert på de data du oppgir og hvilke smittsomme sykdommer som går i ditt område.

Du kan legge til flere symptomsett i din sykehistorie ved å hente den opp på et senere tidspunkt. Dette krever pin-kode.

Referansekoden kan brukes til å dele symptomene anonymt med en lege eller til å legge til nye symptomer eller diagnoser. Tar du vare på referansekoden og pin-koden kan du gi den til din fastlege eller legevakt slik at det blir lettere for dem å legge dine symptomer inn i din pasientjournal.

Dersom din fastlege bruker referansekoden for å legge til diagnoser kan du finne informasjon om denne diagnosen ved å hente opp din sykehistorie etter konsultasjonen. Dette krever pin-kode.


Erdusyk.no er en prototype uten driftsgarantier og er ikke validert med hensyn til treffsikkerhet. Vi ber derfor at du bidrar til å forbedre systemet ved å gi oss tillatelse til å bruke dine anonyme data til å øke treffsikkerheten til systemet. For å måle treffsikkerheten trenger vi også diagnosen fra din lege. Systemet dekker foreløpig kun utvalgte smittsomme luftvei- og mage-tarm sykdommer. Ved å akseptere å være med i studiene, bidrar du til å forbedre tjenesten og validere treffsikkerheten. Sidene benyttes på eget ansvar.